سرور مجازی ایران

سرور ایران پلن 1 0 موجود است

رم 1024 مگابایت
پردازنده 1 هسته
هارد 50 گیگابایت
ترافیک ماهانه 20000 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور ایران پلن 2 0 موجود است

رم 2048 مگابایت
پردازنده 1 هسته
هارد 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه 20000 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور ایران پلن 3 0 موجود است

رم 4096 مگابایت
پردازنده 2 هسته
هارد 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه 20000 گیگابایت
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی

سرور ایران پلن 4 0 موجود است

رم 8192 مگابایت
پردازنده 4 هسته
هارد 160 گیگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
آی پی 1 عدد
منابع اختصاصی