هاست 1 گیگابایت

شروع از
30,000تومان
ماهانه

•قابل استفاده برای انواع{سلف،تبچی و...}
• هارد nvme
• گواهی ssl رایگان
• ترافیک ماهانه نامحدود
• تعداد ایمیل نامحدود
• تعداد دیتابس نامحدود
• اددان دامین نامحدود
• پارک دامین نامحدود
• فضا 1000 مگابایت
• 10 مگابایت I/O
• 2 گیگابایت رم
• پهنای باند نامحدود

هاست 2 گیگابایت

شروع از
40,000تومان
ماهانه

•قابل استفاده برای انواع{سلف،تبچی و...}
• هارد nvme
• گواهی ssl رایگان
• ترافیک ماهانه نامحدود
• تعداد ایمیل نامحدود
• تعداد دیتابس نامحدود
• اددان دامین نامحدود
• پارک دامین نامحدود
• فضا 2000 مگابایت
• 10 مگابایت I/O
• 2 گیگابایت رم
• پهنای باند نامحدود

هاست 3 گیگابایت

شروع از
45,000تومان
ماهانه

•قابل استفاده برای انواع{سلف،تبچی و...}
• هارد nvme
• گواهی ssl رایگان
• ترافیک ماهانه نامحدود
• تعداد ایمیل نامحدود
• تعداد دیتابس نامحدود
• اددان دامین نامحدود
• پارک دامین نامحدود
• فضا 3000 مگابایت
• 10 مگابایت I/O
• 2 گیگابایت رم
• پهنای باند نامحدود

هاست 5 گیگابایت

شروع از
70,000تومان
ماهانه

•قابل استفاده برای انواع{سلف،تبچی و...}
• هارد nvme
• گواهی ssl رایگان
• ترافیک ماهانه نامحدود
• تعداد ایمیل نامحدود
• تعداد دیتابس نامحدود
• اددان دامین نامحدود
• پارک دامین نامحدود
• فضا 5000 مگابایت
• 10 مگابایت I/O
• 2 گیگابایت رم
• پهنای باند نامحدود

هاست 10 گیگابایت

شروع از
100,000تومان
ماهانه

•قابل استفاده برای انواع{سلف،تبچی و...}
• هارد nvme
• گواهی ssl رایگان
• ترافیک ماهانه نامحدود
• تعداد ایمیل نامحدود
• تعداد دیتابس نامحدود
• اددان دامین نامحدود
• پارک دامین نامحدود
• فضا 10000 مگابایت
• 10 مگابایت I/O
• 2 گیگابایت رم
• پهنای باند نامحدود