پلان A

40,000تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضای میزبانی
20 گیگابایت ترافیک ماهانه
3 مورد تعداد دیتابیس
5 گیگابایت فضای دیتابیس
نامحدود تعداد ایمیل
نامحدود فضای ایمیل
7.4 و 8 نسخه PHP
رایگان SSL
هفتگی پشتیبان

پلان B

30,000تومان
ماهانه

3 گیگابایت فضای میزبانی
10 گیگابایت ترافیک ماهانه
3 مورد تعداد دیتابیس
3 گیگابایت فضای دیتابیس
40 تعداد ایمیل
400 مگابایت فضای ایمیل
7.4 و 8 نسخه PHP
رایگان SSL
هفتگی پشتیبان

پلان C

25,000تومان
ماهانه

1 گیگابایت فضای میزبانی
5 گیگابایت ترافیک ماهانه
3 مورد تعداد دیتابیس
1 گیگابایت فضای دیتابیس
20 تعداد ایمیل
200 مگابایت فضای ایمیل
7.4 و 8 نسخه PHP
رایگان SSL
هفتگی پشتیبان

پلان D

20,000تومان
ماهانه

500 مگابایت فضای میزبانی
5 گیگابایت ترافیک ماهانه
2 مورد تعداد دیتابیس
500 مگابایت فضای دیتابیس
10 تعداد ایمیل
100 مگابایت فضای ایمیل
7.4 و 8 نسخه PHP
رایگان SSL
هفتگی پشتیبان