سیستم عامل سیپنل

پلن های ارزان و اقتصادی

هاست 1 گیگابایت

• فضا 1000 مگابایت
• 10 مگابایت I/O
• 1 گیگابایت رم
• پهنای باند نامحدود
• وب سرور لایت اسپید
• گواهی ssl رایگان
• ترافیک ماهانه نامحدود
• تعداد ایمیل نامحدود
• تعداد دیتابس نامحدود
• اددان دامین 1 عدد
• پارک دامین نامحدود

هاست 3 گیگ

• فضا 3000 مگابایت
• 10 مگابایت I/O
• 1 گیگابایت رم
• پهنای باند نامحدود
• وب سرور لایت اسپید
• گواهی ssl رایگان
• ترافیک ماهانه نامحدود
• تعداد ایمیل نامحدود
• تعداد دیتابس نامحدود
• اددان دامین 2 عدد
• پارک دامین نامحدود

هاست 5 گیگ

• فضا 5000 مگابایت
• 15 مگابایت I/O
• 1.5 گیگابایت رم
• پهنای باند نامحدود
• وب سرور لایت اسپید
• گواهی ssl رایگان
• ترافیک ماهانه نامحدود
• تعداد ایمیل نامحدود
• تعداد دیتابس نامحدود
• اد دامین نامحدود
• پارک دامین نامحدود

هاست 10 گیگ

• فضا 10000 مگابایت
• 20 مگابایت I/O
• 2 گیگابایت رم
• پهنای باند نامحدود
• وب سرور لایت اسپید
• گواهی ssl رایگان
• ترافیک ماهانه نامحدود
• تعداد ایمیل نامحدود
• تعداد دیتابس نامحدود
• اد دامین نامحدود
• پارک دامین نامحدود

هاست 20 گیگ

• فضا 20000 مگابایت
• 30 مگابایت I/O
• 5 گیگابایت رم
• پهنای باند نامحدود
• وب سرور لایت اسپید
• گواهی ssl رایگان
• ترافیک ماهانه نامحدود
• تعداد ایمیل نامحدود
• تعداد دیتابس نامحدود
• اد دامین نامحدود
• پارک دامین نامحدود