پلان 1

124,000تومان
ماهانه + 40,000 هزینه تنظیم

- فروش سرور smp بدراک ادیشن
- ساپورت تا 20 پلیر در لحظه بدون لگ تایل!
- اکسترکت 50 چانک در لحظه!
- قابلیت کرک مود [ ورود بدون نیاز به اکانت ]
- فاقد لگ هنگام پی وی پی !

پلان 2

124,000تومان
ماهانه + 40,000 هزینه تنظیم

- فروش سرور smp جاوا ادیشن
- ساپورت تا 15 پلیر در لحظه بدون لگ تایل!
- اکسترکت 50 چانک در لحظه!
- قابلیت کرک مود [ ورود بدون نیاز به اکانت ]
- فاقد لگ هنگام پی وی پی !
- اف پی اس 30 الی 60
- تی پی اس 30
- توانایی ساپورت 20 کامند بلاک ریپیت در لحظه!
[ مناسب برای نصب اسکور بورد با فکتوری کاستوم! ]

پلان 3

320,000تومان
ماهانه + 40,000 هزینه تنظیم

- فروش سرور کاستوم جاوا ادیشن / بدراک ادیشن
- توانایی ساپورت 15 پلیر در ماد پک و 30 پلیر در ورلد پک
- انجام تمامی سفارشات تا حد اکثر 5 پلاگین/ماد/ادان!
- نصب و ستاپ انواع ماد بر روی سرور [ مناسب برای ویدیو های یوتیوب ]
- سی پی اس بالا مناسب برای ریکورد!
- انجام سریع تایل ها حتی در زمان استفاده از کاستوم بلاک ها!

پلان 4

155,000تومان
ماهانه + 40,000 هزینه تنظیم

- فروش سرور smp بدراک ادیشن
- ساپورت تا 35 پلیر در لحظه بدون لگ تایل!
- اکسترکت 60 چانک در لحظه!
- قابلیت کرک مود [ ورود بدون نیاز به اکانت ]
- فاقد لگ هنگام پی وی پی !
- نصب 2 عدد ادان به صورت دلخواه!
- تی پی اس 35 ثابت!
- سی پی اس بالا!

پلان 5

220,000تومان
ماهانه + 40,000 هزینه تنظیم

- فروش سرور smp جاوا ادیشن
- ساپورت تا 30 پلیر در لحظه بدون لگ تایل!
- اکسترکت 65 چانک در لحظه!
- قابلیت کرک مود [ ورود بدون نیاز به اکانت ]
- فاقد لگ هنگام پی وی پی !
- اف پی اس 40 الی 60
- تی پی اس 35 ثابت
- توانایی ساپورت 20 کامند بلاک ریپیت در لحظه!
[ مناسب برای نصب اسکور بورد با فکتوری کاستوم! ]
ساپورت استفاده از استراکچر بلاک تا 10 چانک!