پلان 1

300,000تومان
ماهانه
  • لوکیشن Germany

2 گیگ رم اختصاصی
cpu 1 Intel
هارد 20 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری

پلان 2

400,000تومان
ماهانه
  • لوکیشن Germany

4 گیگ رم اختصاصی
cpu 2 Intel
هارد 40 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری

پلان 3

450,000تومان
ماهانه
  • لوکیشن Germany

4 گیگ رم اختصاصی
cpu 3 Intel
هارد 80 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری

پلان 4

560,000تومان
ماهانه
  • لوکیشن Germany

8 گیگ رم اختصاصی
cpu 2 Intel
هارد 80 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری

پلان 6

1,200,000تومان
ماهانه
  • لوکیشن Germany Nuremberg

16 گیگ رم اختصاصی
cpu 4 Intel
هارد 160 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری

پلان 7

2,000,000تومان
ماهانه
  • لوکیشن Germany Nuremberg

32 گیگ رم اختصاصی
cpu 8 Intel
هارد 240 GB
پهنای باند 20 TB
یک عدد IPV4
یک عدد IPV6
تحویل فوری